Η Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα ανήκει στις οπίσθιες Ραγοειδίτιδες, και περιλαμβάνει φλεγμονή που εντοπίζεται στον χοριοειδή και αμφιβληστροειδή του οφθαλμού. Ο Χοριοειδής είναι η αγγειακή στιβάδα του οφθαλμού και εντοπίζεται μεταξύ αμφιβληστροειδή και σκληρού χιτώνα. Εφόσον ο Χοριοειδής είναι υπεύθυνος για την αγγειακή τροφοδοσία των εξωτερικών τμήματων του αμφιβληστροειδούς όπου εντοπίζονται και οι φωτουποδοχείς, η φλεγμονή του μπορεί να οδηγήσει και σε απειλητικές για την όραση καταστάσεις.

Με βάση την ανατομική ταξινόμηση η Ραγοειδίτιδα ταξινομείται σε Πρόσθια Ραγοειδίτιδα (ιρίτιδα, ιριδοκυκλίτιδα, πρόσθια κυκλίτιδα), Διάμεση Ραγοειδίτιδα (pars planitis, οπίσθια κυκλίτιδα, υαλίτιδα), Οπίσθια Ραγοειδίτιδα (χοριοειδίτιδα, χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, αμφιβληστροχοριοειδίτιδα, αμφιβληστροειδίτιδα, νευροαμφιβληστροειδίτιδα) και Πανραγοειδίτιδα όπου υπάρχει προσβολή όλων των τμημάτων του Ραγοειδή. Επίσης η Ραγοειδίτιδα μπορεί να ταξινομηθεί σε κοκκιωματώδης ή μη-κοκκιωματώδης με βάση τα χαρακτηριστικά της φλεγμονής, παρόλο που ο όρος κοκκιωματώδης είναι παθολογοανατομικός, σε Ραγοειδίτιδα οξεία, χρόνια ή υποτροπιάζουσα με βάση την διάρκειά της και σε Ραγοειδίτιδα αιφνίδια ή υποβόσκουσα με βάση την έναρξή της.

Η διαφορά των όρων Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα και Αμφιβληστροειδοχοριοειδίτιδα έγκειται στο γεγονός από πού ξεκίνησε η φλεγμονή και προς τα πού επεκτείνεται. Έτσι με τον όρο Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα εννοούμε μία φλεγμονή η οποία ξεκίνησε από το Χοριοειδή και επεκτείνεται προς τον Αμφιβληστροειδή, ενώ με τον όρο Αμφιβληστροειδοχοριοειδίτιδα εννοούμαι μία φλεγμονή η οποία ξεκίνησε από τον Αμφιβληστροειδή και επεκτείνεται προς τον Χοριοειδή.

Τα αίτια της Χοριοαμφιβληστροειδίτιδας μπορούν να ταξινομηθούν σε λοιμώδη, μη λοιμώδη και σε κακοήθειες.

Λοιμώδη αίτια:

Τοξοπλάσμωση

Ιοί (CMV, HSV, VZV, EBV, Ερυθρά, ιός του Δυτικού Νείλου, ιός Zika)

Φυματίωση

Τοξοκαρίαση

Σύφιλη

Bartonella

Μυκητιασικές λοιμώξεις (Candida)

Κοκκιδιοιδομύκωση

Ιστοπλάσμωση

HIV

Μη Λοιμώδη αίτια με συστηματική συσχέτιση:

Σαρκοείδωση

Νόσος Αδαμαντιάδη Behcet

Μη Λοιμώδη αίτια χωρίς συστηματική συσχέτιση:

Πολυεστιακή Χοριοειδίτιδα και Πανραγοειδίτιδα

Στικτή έσω Χοριοειδίτιδα

Σύνδρομο Πολλαπλών λευκών εφήμερων κηλίδων

Χοριοειδοπάθεια δίκην κυνηγετικών χόνδρων (Birdshot)

Έρπουσα χοριοειδοπάθεια

Κακοήθειες:

Λέμφωμα

Λευκαιμία

Αμφιβληστροειδοπάθεια σχετιζόμενη με κακοήθεια