Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 1. «RETINAL ANGIOMATOUS PROLIFERATION (RAP) IN A 42-YEAR-OLD WOMAN WITH SYPHILITIC RETINITIS»
  Alexander Rouvas, Petros Petrou, Stylianos Maselos, Maria Douvali, Ioannis Vergados, Nikolaos Markomichelakis
  Ocular Immunology & Inflammation, 17(5), 361-363, 2009
 2. «ΠΡΟΣΘΙΑ ΣΚΛΗΡΙΤΙΔΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΟ. Κλινικά χαρακτηριστικά, κλινική πορεία, τελική έκβαση. Σύγκριση με ιδιοπαθή σκληρίτιδα και λοιμώδη σληρίτιδα»
  Ανδριανόπουλος Κωνσταντίνος, Μασέλος Στέλιος, Μαλάμος Παναγιώτης, Μαρκομιχελάκης Ν. Νίκος
  Οφθαλμολογικά Χρονικά 3:249-256, 2010
 3. «ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ACYCLOVIR ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ»
  Σ. Μασέλος, Κ. Ανδριανόπουλος, Ι. Παπαευθυμίου, Σ. Κανελλόπουλος, Ν. Μαρκομιχελάκης
  Οφθαλμολογικά Χρονικά 4:399-402, 2010
 4. «INTRAOCULAR SAFARI: OPHTHALMOMYIASIS INTERNA»
  Georgalas I, Ladas I, Maselos S, Lymperopoulos K, Marcomichelakis N.
  Clin Exp Ophthalmol. 2011 Jan;39(1):84-5.
 5. «A SINGLE INFLIXIMAB INFUSION VERSUS CORTICOSTEROIDS FOR ACUTE PANUVEITIS ATTACKS IN BEHCET’S DISEASE: A COMPARATIVE 4-WEEK STUDY»
  Markomichelakis N., Delicha E., Maselos S., Fragiadaki K., Kaklamanis P., Sfikakis P.
  Rheumatology (Oxford). 2011 Mar;50(3):593-7.
 6. «Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΡΠΗΤΟΙΟΣ (HHV-6) ΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ-ΠΑΝΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ ΣΕ HIV ΟΡΟΘΕΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ»
  Π. Μαλάμος, Κ. Ανδριανόπουλος, Σ. Μασέλος, Η. Γεωργάλας, Γ. Χρυσσός,
  Ν. Μαρκομιχελάκης
  Οφθαλμολογικά Χρονικά 1:50-54, 2011
 7. «Human herpes virus-6 as a cause of recurrent posterior uveitis in a HIV-positive patient
  Malamos P, Maselos S, Andrianopoulos K, Georgalas I, Chryssos G, Markomichelakis
  NN.
  Retin Cases Brief Rep. 2013 Spring;7(2):131-3.
 8. «The role of fundus autofluorescence imaging in the study of the course of posterior uveitis disorders
  Malamos P, Masaoutis P, Georgalas I, Maselos S, Andrianopoulos K, Koutsandrea C, Markomichelakis NN.
  Biomed Res Int. 2015;2015:247469.
 9. Intravitreal infliximab for sight-threatening relapsing uveitis in Behçet disease: A pilot study in 15 patients
  Markomichelakis ΝΝ, Delicha Ε, Masselos S, Sfikakis PP
  Am J Ophthalmol. 2012 Sep;154(3):534-541
 10. Biologic Treatment Options for Retinal Neovascularization in Behçet’s Disease.
  Markomichelakis NN, Aissopou EK, Maselos S, Tugal-Tutkun I, Sfikakis PP.
  Ocul Immunol Inflamm. 2017 Jul 12:1-7.
 11. «ΣΚΛΗΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ»
  Σ. Μασέλος
  Οφθαλμολογικά Χρονικά 3:28-29, 2017
 12. Bilateral acute iris transillumination following systemic administration of antibiotics.
  Tranos P, Lokovitis E, Masselos S, Kozeis N, Triantafylla M, Markomichelakis N.
  Eye (Lond). 2018 Jul;32(7):1190-1196.