Έγκριση σταγόνων για την θεραπεία της Πρεσβυωπίας

Ο Αμερικάνικος Oργανισμός Tροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για πρώτη φορά έδωσε έγκριση στην χρήση σταγόνων για την θεραπεία της Πρεσβυωπίας. Read More Έγκριση σταγόνων για την θεραπεία της Πρεσβυωπίας

Φλεγμονώδης Χοριοειδική Νεοαγγείωση

Η Φλεγμονώδης Χοριοειδική Νεοαγγείωση είναι μία σπάνια αλλά απειλητική για την όραση επιπλοκή της Ραγοειδίτιδας. Προκαλείται από την διάσπαση της μεμβράνης του Bruch του Μελάγχρου Επιθηλίου. Η Φλεγμονώδης Χοριοειδική Νεοαγγείωση συμβαίνει στο 1,9% των ασθενών με Ραγοειδίτιδα και στο 2-4,8% των ασθενών με Οπίσθια Ραγοειδίτιδα. Read More Φλεγμονώδης Χοριοειδική Νεοαγγείωση

Νόσος ALZHEIMER και ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Η νόσος Alzheimer αποτελεί τον κυριότερο εκπρόσωπο μιας ομάδας νευροεκφυλιστικών νοσημάτων που προκαλούν άνοια. Η νόσος χαρακτηρίζεται ιστολογικά από την σταδιακή εναπόθεση πρωτεινών που σχηματίζουν δύο ιδιαίτερες δομές υπό το μικροσκόπιο: Read More Νόσος ALZHEIMER και ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Η επίδραση της Ατροπίνης στην πρόοδο της Μυωπίας

Η Μυωπία είναι η πιο συχνή οφθαλμική διαταραχή παγκοσμίως, με εξαιρετικά ιδιαίτερη επίπτωση στην Ανατολική Ασία. Η επίπτωση της Μυωπίας και της υψηλής Μυωπίας, που ορίζεται ως το διαθλαστικό σφάλμα μεγαλύτερο από -6 διοπτρίες  αυξάνεται και εκτιμάται ότι θα προσβάλλει το 50% και το 10% αντίστοιχα του παγκόσμιου πληθυσμού το 2025. Read More Η επίδραση της Ατροπίνης στην πρόοδο της Μυωπίας

Έγκριση φαρμάκου Brolucizumab (Novartis) για την θεραπεία της Ηλικιακής Εκφύλισης ωχράς κηλίδας υγράς μορφής.

Την τελευταία δεκαετία η χρήση των anti-VEGF ενδουαλοειδικών ενέσεων για την θεραπεία της υγράς μορφής Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, έφερε την επανάσταση στην θεραπεία μιας νόσου που απειλεί την όραση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Read More Έγκριση φαρμάκου Brolucizumab (Novartis) για την θεραπεία της Ηλικιακής Εκφύλισης ωχράς κηλίδας υγράς μορφής.

Ενδοφθάλμια φλεγμονή από την χρήση του Abicipar pegol, φαρμάκου της Allergan – AbbVie για την υγράς μορφής Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας.

Η εταιρεία Allergan, η οποία από τον Ιούνιο 2020 ανήκει στην εταιρεία AbbVie δημιούργησε το φάρμακο Abicipar pegol για την υγράς μορφής Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας για χρήση κάθε 3 μήνες σε ενδουαλοειδική έγχυση. Σκοπός της εταιρείας είναι να μειώσει τον συνολικό αριθμό των ενδουαλοειδικών ενέσεων κάθε χρόνο. Read More Ενδοφθάλμια φλεγμονή από την χρήση του Abicipar pegol, φαρμάκου της Allergan – AbbVie για την υγράς μορφής Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας.

Ξηροφθαλμία σχετιζόμενη με την χρήση Μάσκας

Ξηροφθαλμία σχετιζόμενη με την χρήση Μάσκας

Mask associated Dry Eye (MADE)

Η χρήση μάσκας χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως ένα από τα μέτρα προφύλαξης από την μετάδοση του COVID-19, όμως καθημερινά αυξάνονται οι αναφορές για πρόκληση Ξηροφθαλμίας σχετιζόμενη με την χρήση μάσκας. Read More Ξηροφθαλμία σχετιζόμενη με την χρήση Μάσκας