Διαχωρισμός των ενεργών από των μη ενεργών εστιών

H Birdshot Retinochoroiditis είναι μια αμφοτερόπλευρη οπίσθια ραγοειδίτιδα που μπορεί να προσβάλει ταυτόχρονα αν και ανεξάρτητα τον αμφιβληστροειδή και τον χοριοειδή. Η προσβολή του αμφιβληστροειδούς χαρακτηρίζεται από αγγειίτιδα τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων αγγείων, θηλίτιδα και οίδημα ωχράς κηλίδας, ενώ η προσβολή του χοριοειδούς χαρακτηρίζεται από πρωτοπαθή φλεγμονή του στρώματος του χοριοειδή με ενεργές, αν και συχνά κρύφιες εστίες που καταλαμβάνουν το μέσο του στρώματος του χοριοειδή που γίνονται αντιληπτές μόνο από την αγγειογραφία με ινδοκυανίνη (ICGA) στην έναρξη της νόσου, και απεικονίζονται σαν υποφθορίζουσες μαύρες κηλίδες.

Αυτές οι εστίες αν παραμείνουν χωρίς θεραπεία θα γίνουν ουλές που εμφανίζονται σαν οβάλ σχήματος και κρεμ χρώματος στον οπίσθιο πόλο και στην μέση περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς.

Fig. 1

Στην έγχρωμη φωτογραφία βυθού οι οβάλ σχήματος και κρεμ χρώματος κηλίδες είναι ουλές, αποτέλεσμα της μη θεραπείας της φλεγμονής και εντοπίζονται στο μέσο του στρώματος του χοριοειδή, ενώ οι υποφθορίζουσες μαύρες κηλίδες στην αγγειογραφία με ινδοκυανίνη είναι ενεργές εστίες που και αυτές εντοπίζονται στο μέσο του στρώματος του χοριοειδή.

Οι υποφθορίζουσες μαύρες κηλίδες στην αγγειογραφία με ινδοκυανίνη (ICGA) δεν αντιστοιχούν στις οβάλ κρεμ χρώματος κηλίδες της έγχρωμης φωτογραφίας βυθού.

Η αγγειογραφία με ινδοκυανίνη είναι καθοριστική για την πρώιμη διάγνωση της νόσου καθώς και για την εκτίμηση της ενεργότητας της νόσου. Όταν η νόσος είναι ανενεργή, δεν φαίνονται οι υποφθορίζουσες μαύρες κηλίδες στην αγγειογραφία με ινδοκυανίνη (ICGA). Στην αγγειογραφία με ινδοκυανίνη (ICGA) δεν απεικονίζονται οι οβάλ κρεμ χρώματος κηλίδες, καθώς δεν είναι πλήρους πάχους ουλές.

Συνεπώς οι οβάλ κρεμ χρώματος κηλίδες είναι ουλές δηλαδή μη ενεργές εστίες, ενώ οι υποφθορίζουσες μαύρες κηλίδες στην αγγειογραφία με ινδοκυανίνη (ICGA) είναι ενεργές εστίες.