Έγκριση νέου κολλυρίου για την θεραπεία του Γλαυκώματος

Η εταιρεία Santen ανακοίνωσε την έγκριση από τον Αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων (US FDA) το φάρμακό της, Omlonti 0.002% (omidenepag isopropyl ophthalmic solution) σε σταγόνες για την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε ασθενείς με Πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας ή με Οφθαλμική Υπερτονία. Read More Έγκριση νέου κολλυρίου για την θεραπεία του Γλαυκώματος

Μελέτη για την θεραπεία Πρόσθιας Ραγοειδίτιδας από CMV

Συστηματική και τοπική αντιική θεραπεία για την Πρόσθια Ραγοειδίτιδα από Κυτταρομεγαλοιό (CMV)

Η υποτροπιάζουσα πρόσθια ραγοειδίτιδα σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς, μπορεί να προκληθεί από πολλά στελέχη της οικογένειας των ερπητοιών, όπως ο ιός του απλού έρπητα (HSV), ο ιός της ανεμευλογιάς-ζωστήρα (VZV), ο ιός Epstein-Barr, αλλά και ο κυτταρομεγαλοιός (CMV). O κυτταρομεγαλοιός (CMV) γενικά προκαλεί μία λανθάνουσα και ασυμπτωματική λοίμωξη στον υγιή πληθυσμό, ενώ σε ανοσοκατασταλμένους μπορεί να προκαλέσει αμφιβληστροειδίτιδα που μπορεί να απειλήσει την όραση. Read More Μελέτη για την θεραπεία Πρόσθιας Ραγοειδίτιδας από CMV

Αποτελέσματα από την χρήση υψηλων δόσεων aflibercept

Αποτελέσματα από χρήση υψηλών δόσεων Aflibercept σε Ηλικιακή Εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγράς μορφής

Η εταιρεία Regeneron ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα μετά από 44 βδομάδες κλινικής μελέτης φάσης ΙΙ, όπου σύγκρινε την χρήση 8mg Aflibercept με την αποδεκτή από το FDA δόση των 2mg για την θεραπεία της Ηλικιακής Εκφύλισης ωχράς κηλίδας υγράς μορφής. Read More Αποτελέσματα από την χρήση υψηλων δόσεων aflibercept

Νέα θεραπεία για το Οίδημα Ωχράς οφειλόμενο σε Ραγοειδίτιδα

BAUSCH + LOMB AND CLEARSIDE BIOMEDICAL ANNOUNCE FDA APPROVAL OF XIPERE™ (TRIAMCINOLONE ACETONIDE INJECTABLE SUSPENSION) FOR SUPRACHOROIDAL USE FOR THE TREATMENT OF MACULAR EDEMA ASSOCIATED WITH UVEITIS

Ο Αμερικάνικος Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (US FDA) ενέκρινε την χρήση του φαρμάκου XIPERE που περιέχει ενέσιμο εναιώρημα ακετονιδίου της Τριαμσινολόνης για ένθεση στον υπερχοριοειδικό χώρο, σε ασθενείς με οίδημα ωχράς κηλίδας οφειλόμενο σε Ραγοειδίτιδα. Read More Νέα θεραπεία για το Οίδημα Ωχράς οφειλόμενο σε Ραγοειδίτιδα

Έγκριση πρώτου Εμφυτεύματος για Εκφύλιση Ωχράς κηλίδας

SUSVIMO: Port Delivery System for wet AMD - YouTube

Ο Αμερικάνικος Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (US FDA) για πρώτη φορά ενέκρινε την χρήση εμφυτεύματος για την θεραπεία της Νεοαγγειακής Ηλικιάκης Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας. Read More Έγκριση πρώτου Εμφυτεύματος για Εκφύλιση Ωχράς κηλίδας