Χειρουργεία Καταρράκτη χωρίς προεγχειρητική Μυδρίαση του ασθενούς

Η χορήγηση κατά την έναρξη του χειρουργείου στον πρόσθιο θάλαμο συνδυασμό μυδριατικού και αναισθητικού φαρμάκου με την εμπορική ονομασία Mydrane (Thea Pharmaceuticals) φαίνεται να προσφέρει μία γρήγορη και σταθερή μυδρίαση κατά την διάρκεια του χειρουργείου του Καταρράκτη στην πλειονότητα των περιστατικών. Read More Χειρουργεία Καταρράκτη χωρίς προεγχειρητική Μυδρίαση του ασθενούς

Σχέση Οξέoς Εμφράγματος του Μυοκαρδίου και χρήσης Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών Φαρμάκων

Ο κίνδυνος εμφάνισης οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου αυξάνεται αξιοσημείωτα μετά από χρήση από του στόματος μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για μία βδομάδα ή περισσότερο, σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal (BMJ 2017;357:1909). Read More Σχέση Οξέoς Εμφράγματος του Μυοκαρδίου και χρήσης Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών Φαρμάκων