Καταρροϊκά έλκη

ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΑ ΕΛΚΗ (CATARRHAL INFILTRATES)

Οι Καταρροικές διηθήσεις σχετίζονται με δυσλειτουργία των Μειβομιανών Αδένων, Βλεφαρίτιδα από Ροδόγχρους Ακμή και είναι το αποτέλεσμα αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου ΙΙΙ σε σταφυλοκοκκικά αντιγόνα που προέρχονται από τα βλεφαρικά χείλη που φλεγμαίνουν.

Οι διηθήσεις είναι στρογγυλές, μία ή πολλαπλές και διαχωρίζονται από το σκληροκερατοειδές όριο με υγιή κερατοειδή. Περιφερικά επιπολής νεοαγγεία εντοπίζονται στην περιοχή των διηθήσεων με πορεία από το σκληροκερατοειδές όριο προς τις διηθήσεις. Αν η φλεγμονή δεν αντιμετωπιστεί, τότε σπάει το επιθήλιο του Κερατοειδούς και η διήθηση μετατρέπεται σε έλκος.

Η θεραπεία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της Βλεφαρίτιδας που είναι η γενεσιουργός αιτία. Ανάλογα με την υποκείμενη αιτία της Βλεφαρίτιδας θα δοθεί και η αντίστοιχη θεραπεία. Η αντιμετώπιση των Καταρροικών διηθήσεων θα γίνει με την ταυτόχρονη χορήγηση κολλυρίου αντιβιοτικού και κορτικοστεροειδούς για χρονικό διάστημα, μέχρι την πλήρη εξαφάνιση των διηθήσεων.Η εικόνα δείχνει Καταρροικό έλκος εντοπιζόμενο στην 6η ώρα Κερατοειδούς που κατακρατεί χρωστική φλουορεσείνη, λόγω της διάσπασης του Επιθηλίου του Κερατοειδούς. Το περιφερικό αυτό έλκος διαχωρίζεται από το σκληροκερατοειδές όριο με υγιή Κερατοειδή. Παρατηρούνται επιφανειακά νεοαγγεία σε πορεία προς το Καταρροικό έλκος.

Η εικόνα δείχνει πολλαπλά Καταρροικά έλκη στρογγυλού σχήματος εντοπιζόμενα στην 12η ώρα Κερατοειδούς. Τα έλκη κατακρατούν χρωστική φλουορεσείνη λόγω της διάσπασης του Επιθηλίου του Κερατοειδούς.