Οξεία επιθηλίτιδα του μελαχρού επιθηλίου

ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΘΗΛΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕΛΑΓΧΡΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ

ACUTE RETINAL PIGMENT EPITHELIITIS (Krill’s disease)

ΗΛΙΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ: 16-75 ετών (μέσος όρος 45 ετών)

ΦΥΛΟ: Άνδρες προσβάλλονται συχνότερα από τις γυναίκες

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Καμία συσχέτιση με συνυπάρχουσα νοσήματα

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ: Χωρίς στοιχεία φλεγμονής

ΒΥΘΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ: Σαφώς αφοριζόμενες αθροίσεις από μικρές σκούρες γκρι κηλίδες στο επίπεδο του Μελάγχρου Επιθηλίου, που περιβάλλονται από κιτρινωπή άλω.

ΥΑΛΙΤΙΔΑ: Απούσα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ: Καμία επιπλοκή κατά την εμφάνιση της νόσου

ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ: Κεντρικός υποφθορισμός που αντιστοιχεί στις σκούρες γκρι κηλίδες που περιβάλλεται από υπερφθορισμό που αντιστοιχεί στην περιβάλλουσα κιτρινωπή άλω

ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ: Διασπάσεις των φωτουποδοχέων και της έσω επιφάνειας του Μελάγχρου Επιθηλίου. Αυτές οι διασπάσεις αργότερα θα αντικατασταθούν από μία βλάβη σε σχήμα θόλου υψηλής αντανακλαστικότητας που θα εντοπίζεται στο Μελάγχρουν Επιθήλιο, στην στιβάδα των φωτουποδοχέων μέχρι και στην έξω κοκκώδη στιβάδα. Καθώς η νόσος υποχωρεί αποκαθίστανται οι στιβάδες πλήρως.

ΠΟΡΕΙΑ: Αυτοπεριοριζόμενη νόσος εντός 6-12 βδομάδες

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Δεν χρήζει θεραπευτικής αντιμετώπισης