Οπίσθια ραγοειδίτιδα

Στην Οπίσθια Ραγοειδίτιδα η πρωτοπαθής θέση της φλεγμονής εντοπίζεται στον Αμφιβληστροειδή ή/και τον και η φλεγμονή μπορεί να ταξινομηθεί σαν Χοριοειδίτιδα, Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, Αμφιβληστροχοριοειδίτιδα, Αμφιβληστροειδίτιδα και Νευροαμφιβληστροειδίτιδα.Η Οπίσθια Ραγοειδίτιδα είναι η επόμενη πιο συχνή μορφή ραγοειδίτιδας μετά την Πρόσθια Ραγοειδίτιδα, και παρατηρείται στο 19% των ασθενών. Υπάρχει μια γενικότερη αποδοχή ότι η οπίσθια ραγοειδίτιδα πιο συχνά έχει λοιμώδη αιτιολογία σε αντίθεση με τη φλεγμονή που εντοπίζεται σε άλλες ανατομικές θέσεις, οι οποίες έχουν μη λοιμώδη αιτιολογία. Το Toxoplasma gondii που προκαλεί Τοξοπλάσμωση είναι η πιο συνηθισμένη αιτία Οπίσθιας Ραγοειδίτιδας. 25% των ασθενών με Οπίσθια Ραγοειδίτιδα έχουν Αμφιβληστροχοριοειδίτιδα οφειλόμενη σε τοξοπλάσμωση. Άλλα οφθαλμολογικά κέντρα εκτιμούν ότι η τοξοπλάσμωση είναι η αιτιολογία σε περίπου 40% των ασθενών με Οπίσθια Ραγοειδίτιδα.
Οι αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν Οπίσθια Ραγοειδίτιδα είναι:

1. Τοξοπλάσμωση
2. Ιστοπλάσμωση
3. Νόσος Lyme
4. Νόσος εξ ονύχων γαλής
5. Ερπητική Αμφιβληστροειδίτιδα (Απλός Έρπης, Έρπης Ζωστήρας)
6. Αμφιβληστροειδίτιδα από CMV
7. Οξεία Αμφιβληστροειδική Νέκρωση
8. Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet
9. Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
10. Αμφιβληστροχοριοειδίτιδα δίκην κυνηγετικών χόνδρων
11. Διάχυτη Μονόπλευρη Υποξεία Νευροαμφιβληστροειδίτιδα
12. Σύνδρομο Vogt-Koyanagi-Harada
13. Συμπαθητική Οφθαλμία
14. Έρπουσα χοριοειδοπάθεια
15. Σύνδρομα Λευκών Κηλίδων
16. Τοξοκαρίαση
17. Νόσος Whipple’s
18. Λοιμώδης Ενδοφθαλμίτιδα
19. Λοίμωξη από Ερυθρά
20. Τρυπανοσωμίαση
21. Αμοιβάδωση
22. Λαμβλίαση
23. Υποτροπιάζουσα Πολυχονδρίτιδα
24. Νόσος Crohn
25. Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (Wegener)
26. Οζώδης Πολυαρτηριίτιδα
27. Σκληρόδερμα
28. Δερματομυοσιίτιδα
29. Κρυοσφαιριναιμία
30. Σύνδρομο Sjogren
31. Νόσος Eale’s
32. Πολλαπλή Σκλήρυνση
33. Αγγειίτιδα λόγω Ακτινοβολίας
34. Κοκκιδιοιδομύκωση
35. Ελμινθίαση
36. Ασκαρίαση
37. Ονγκοκερκίαση
38. Κυστικέρκωση
39. Σχιστοσωμίαση
40. Σύνδρομα Μεταμφίεσης (Ενδοφθάλμιο Λέμφωμα, Λευκαιμία, Ενδοφθαλμίτιδα, Οικογενής Εξιδρωματική Υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια, Μελαγχρωστική Αμφιβληστροειδοπάθεια, Αμυλοείδωση, Όγκοι)

Ο οφθαλμίατρος με βάση τα κλινικά ευρήματα από την εξέταση του οφθαλμού, το οικογενειακό ιστορικό και το ατομικό ιστορικό του ασθενούς θα διενεργήσει εργαστηριακές εξετάσεις για να καθορίσει την αιτιολογία της Οπίσθιας Ραγοειδίτιδας.