Πρόσθια ραγοειδίτιδα

Στην Πρόσθια Ραγοειδίτιδα η πρωτοπαθής θέση της φλεγμονής είναι ο πρόσθιος θάλαμος και η φλεγμονή μπορεί να ταξινομηθεί σε ιρίτιδα, ιριδοκυκλίτιδα και πρόσθια κυκλίτιδα.
Η Πρόσθια Ραγοειδίτιδα είναι η πιο συχνή μορφή ραγοειδίτιδας. Το 51% των εξεταζομένων ασθενών είχαν πρόσθια ραγοειδίτιδα. Η πρόσθια ραγοειδίτιδα είναι τυπικά μη λοιμώδης (περίπου 80%). Οι πιο συνηθισμένες μη λοιμώδης φλεγμονώδεις νόσοι που σχετίζονται με την πρόσθια ραγοειδίτιδα είναι οι οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες (21,6%) και η νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (JIA) (10,8%). Η ιογενής ραγοειδίτιδα (ερπητική σε 9,7%) είναι η πιο κοινή λοιμώδης αιτία του προκαλεί πρόσθια ραγοειδίτιδα.
Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών με πρόσθια ραγοειδίτιδα έχουν και συστηματικά ευρήματα, με το πιο συνηθισμένο εύρημα να είναι η αρθροπάθεια (παρούσα στο 32%). Η πρόσθια ραγοειδίτιδα είναι η πιο κοινή μορφή ραγοειδίτιδας τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.
Οι αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν Πρόσθια Ραγοειδίτιδα είναι:

1. Οροαρνητικές Σπονδυλαρθροπάθειες
2. Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα
3. Ιός απλού Έρπητα
4. Ιός Έρπητα Ζωστήρα
5. Σαρκοείδωση
6. Ετεροχρωμική Ιριδοκυκλίτιδα Fuch’s
7. Σύνδρομο Posner-Schlossman
8. Κυτταρομεγαλοϊός (CMV)
9. Σύφιλη
10.Τραυματισμός
11. Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
12. Ραγοειδίτιδα σχετιζόμενη με τον φακό
13. Οφθαλμική Ισχαιμία
14. Σύνδρομο Sjogren
15. Νόσος Lyme
16. Λεπτοσπέιρωση
17. Νόσος Αδαμαντιάδη-Bechet
18. Οζώδη πολυαρτηρίτιδα
19. Υποτροπιάζουσα Πολυχονδρίτιδα
20. Φυματίωση
21. Τοξοπλάσμωση
22. Λέπρωση
23. Βρουκέλλωση
24. Ονγκοκερκίαση
25. Σχιστοσωμίαση
26. Ραγοειδίτιδα προκαλούμενη από φάρμακα
27. Νόσος Kawasaki
28. Αμοιβάδωση
29. Λαμβλίαση
30. Ελμινθίαση
31. Γονοκοκκική λοίμωξη
32. Σύνδρομα μεταμφίεσης (ενδοφθάλμιο Λέμφωμα, Λευκαιμία, Νεανικό Ξανθοκοκκίωμα, Σύνδρομο Διασποράς Χρωστικής)

Ο οφθαλμίατρος με βάση τα κλινικά ευρήματα από την εξέταση του οφθαλμού, το οικογενειακό ιστορικό και το ατομικό ιστορικό του ασθενούς θα διενεργήσει εργαστηριακές εξετάσεις για να καθορίσει την αιτιολογία της Πρόσθιας Ραγοειδίτιδας.