Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

1. Συμμετοχή στην «BEHCET΄S UVEITIS STUDY» με θέμα “24 week multicenter, randomized, double-masked, placebo controlled study to assess the difference in the rate of recurrent exacerbations in Behcet΄s patients with posterior or panuveitis treated with AIN457 vs placebo adjunctive to standard-of-care immunosuppressive therapy”.
Authors: Gekkieva M., Suhner Grotzfeld A., Buggage R., OrtmannC., Sfikas N.
EUDRACT number: 2009-011237-27

2. Συμμετοχή στην «HUMIRA HOPE STUDY» με θέμα “Επίδραση της θεραπείας με Humira στην οφθαλμική φλεγμονή, επιλεγμένη χρήση πόρων υγειονομικής περίθαλψης και εκβάσεις που αναφέρονται από τους ασθενείς, σε ασθενείς με ενεργή μη λοιμώδη διάμεση, οπίσθια ραγοειδίτιδα και πανραγοειδίτιδα στη συνήθη κλινική πρακτική – HOPE”
Authors: Orsolya Nagy, Sophia Pathai, Stefan Englert.