Συμμετοχή σε συνέδρια 2023

1. Συμμετοχή στο 17ο Διεθνές Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών στο Βερολίνο 6-9 Σεπτεμβρίου 2023

a. Ομιλητής στην Συνεδρία της Ελληνικής εταιρείας οφθαλμικών φλεγμονών και λοιμώξεων με θέμα «Σαρκοείδωση – ο κύριος μιμητής» στο 17ο Διεθνές Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών στο Βερολίνο που πραγματοποιήθηκε από 6-9 Σεπτεμβρίου 2023