Τεστ εκφύλισης ωχράς κηλίδας

Τεστ εκφύλισης ωχράς κηλίδας

Επιλέξτε το φύλο σας
Εισάγετε την ηλικία σας (σε έτη)

 

Εισάγεται την καταγωγή σας
Ιστορικό ΗΕΩ (Γονείς, αδέλφια)

 

Υπολογισμός BMI: (Βάρος σε κιλά)/(Ύψος σε μέτρα στο τετράγωνο)

 

Παρακαλούμε επιλέξτε όλες τις απαντήσεις που αντιπροσωπεύουν το ιστορικό σας. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από 1 τη φορά.