Τεστ ξηροφθαλμίας

Τέστ ξηροφθαλμίας

Παρακαλείσθε να απαντήσετε στις επόμενες ερωτήσεις σημειώνοντας το πλαίσιο που αντιπροσωπεύει καλύτερα την απάντησή σας.

Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Μάτια που είναι ευαίσθητα στο φώς;
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Μάτια με αμμώδη αίσθηση;
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Επώδυνα ή ερεθισμένα μάτια;
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Θολή όραση;
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Φτωχή όραση;
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Δεν εφαρμόζεται
Ανάγνωση;
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Δεν εφαρμόζεται
Οδήγηση τη νύχτα;
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Δεν εφαρμόζεται
Χειρισμός υπολογιστή ή μηχανήματος αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ);
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Δεν εφαρμόζεται
Παρακολούθηση τηλεόρασης;
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Δεν εφαρμόζεται
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Δεν εφαρμόζεται
Ανεμώδεις συνθήκες;
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Δεν εφαρμόζεται
Τοποθεσίες ή περιοχές με χαμηλή υγρασία (πολύ ξηρή ατμόσφαιρα);
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Δεν εφαρμόζεται
Χόροι που είναι κλιματιζόμενοι;
Συνεχώς
Τις περισσότερες φορές
Τις μισές φορές
Κάποιες φορές
Καμία φορά
Δεν εφαρμόζεται