Υπηρεσίες

Ο χειρουργός ιατρός Μασέλος Στέλιος μέσω της πολυετούς πείρας, είναι σε θέση να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες με ασφάλεια και συνέπεια:

 1. Μελέτη φλεγμονών
 2. Μελέτη γλαυκώματος
 3. Μελέτη ωχράς κηλίδας
 4. Μελέτη για χρήση φακών επαφής
 5. Παιδοοφθαλμολογικός έλεγχος
 6. Διόρθωση διαθλαστκών ανωμαλιών (Μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός, πρεσβυωπία)
 7. Χειρουργεία καταρράκτη (με χρήση υπερήχου, με χρήση Laser)
 8. Χειρουργεία γλαυκώματος
 9. Χειρουργεία σκληρικής στήριξης ενδοφακού
 10. Βιοψίες (Ενδοφθάλμιες & Εξωφθάλμιες)
 11. Παρακεντήσεις για λήψη υγρών
 12. Λήψη επιχρισμάτων (για καλλιέργεια και PCR)
 13. Ενδουαλοειδικές ενέσεις