17ο Διεθνές Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών στο Βερολίνο

Πρόσκληση  από την Ελληνική Εταιρεία για την μελέτη των οφθαλμικών φλεγμονών και λοιμώξεων για να συμμετέχω σαν ομιλητής  με θέμα «Σαρκοείδωση – ο κύριος μιμητής» στο 17ο Διεθνές Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών στο Βερολίνο που πραγματοποιήθηκε από 6-9 Σεπτεμβρίου 2023. Read More 17ο Διεθνές Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών στο Βερολίνο