Αποτελέσματα από χρήση υψηλών δόσεων Aflibercept σε Ηλικιακή Εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγράς μορφής

Η εταιρεία Regeneron ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα μετά από 44 βδομάδες κλινικής μελέτης φάσης ΙΙ, όπου σύγκρινε την χρήση 8mg Aflibercept με την αποδεκτή από το FDA δόση των 2mg για την θεραπεία της Ηλικιακής Εκφύλισης ωχράς κηλίδας υγράς μορφής.

Τα στοιχεία της μελέτης έδειξαν ότι:

1. 40% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με την υψηλή δόση των 8mg δεν είχαν υγρό στο κέντρο της ωχράς κηλίδας σε σύγκριση με το 28% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με τα 2mg.

2. 32% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με την δόση των 8mg δεν είχαν καθόλο υγρό στην ωχρά κηλίδα σε σύγκριση με το 15% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με τα 2mg.

3. Ο μέσος όρος της βελτίωσης σε γράμματα (ETDRS) από την έναρξη της θεραπείας ήταν 7.9 για τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με τα 8mg σε σύγκριση με τα 5.1 για τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με τα 2mg.

4. 47% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με 8mg κέρδισε το λιγότερο 10 γράμματα σε σύγκριση με το 35% των ασθενών που έλαβαν 2mg.

5. 28% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με 8mg κέρδισε περισσότερο από 15 γράμματα σε σύγκριση με το 18% των ασθενών που έλαβαν 2mg.

Οι πιο συχνές οφθαλμικές επιπλοκές ήταν: αποκόλληση υαλοειδούς, αιμορραγία στον επιπεφυκότα και ρωγμή αμφιβληστροειδούς. Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και στις δύο ομάδες.