Η μυωπία στις μέρες μας εμφανίζεται σε όλο και μικρότερες ηλικίες σε σύγκριση με το παρελθόν. Ο επιπολασμός της μυωπίας είναι από 2-7% στις ηλικίες 6-7 ετών και πάνω από 80% στους μαθητές γυμνασίου στις Ασιατικές χώρες. Επομένως είναι αναγκαία η χρήση των γυαλιών για την διόρθωση της μυωπίας και ταυτόχρονα οι γονείς και τα παιδιά ρωτούν Οφθαλμιάτρους και Οπτικούς αν μπορούν τα παιδιά τους να φορέσουν φακούς επαφής.

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τα εξής:

1. Οι φακοί επαφής έχουν πάρει έγκριση για χρήση σε παιδιά;

Οι εγκεκριμένοι φακοί επαφής από το FDA (Οργανισμός Διαχείρησης Τροφίμων) δεν φέρουν περιορισμό ηλικίας, που σημαίνει ότι είναι ασφαλή για χρήση τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.

2. Οι κίνδυνοι από την χρήση φακών επαφής είναι μεγαλύτεροι στα παιδιά;

Η παλαιότερη βιβλιογραφία ανέφερε ότι ο κίνδυνος από την χρήση φακών επαφής σε νεώτερες ηλικίες είναι υψηλότερος. Τα δεδομένα από μια σειρά προσφάτων μελετών και ερευνών αναθεωρούν την άποψη αυτή. Υπολογίζεται ότι οι πιθανότητες διήθησης του κερατοειδούς σε παιδιά κυμαίνεται από 0,8-1,36% στις ηλικίες 7-14 ετών. Ένα πρόσφατο άρθρο του Mark Bullimore εξέταση την ασφάλεια χρήσης των μαλακών φακών επαφής στα παιδιά. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 1800 παιδιά ηλικίας από 7-19 ετών. Από την έρευνα προέκυψε ότι η συχνότητα επιπλοκών στα παιδιά δεν είναι υψηλότερη από ότι στους ενήλικες και ότι στις ηλικίες από 8-11 ετών μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερη. Περιστατικά μικροβιακής κερατίτιδας σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών δεν αναφέρονται καθόλου, ενώ σε παιδιά ηλικίας από 13-17 ετών παρατηρείται η ίδια συχνότητα εμφάνισης με αυτή των ενηλίκων (15 περιστατικά ανά 10.000 χρήστες).

3. Γιατί γεννιέται η ανάγκη για χρήση φακών επαφής σε παιδιά;

Η χρήση γυαλιών για την διόρθωση της μυωπίας, περιορίζει τις αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών. Σε αθλήματα που απαιτούν σωματική επαφή, ή έχουν σχέση με το υγρό στοιχείο, η χρήση γυαλιών είναι σχεδόν απαγορευτική, αλλά η μη χρήση τους καθιστά την όραση πολύ δύσκολή, ανάλογα με τον βαθμό της μυωπίας. Οι φακοί δίνουν στα παιδιά την ελευθερία να τρέχουν και να παίρνουν μέρος σε αθλήματα και παιχνίδια χωρίς να υπάρχει ο φόβος μήπως σπάσουν τα γυαλιά ή τραυματιστούν τα μάτια του παιδιού. Πέρα από την χρήση των φακών επαφής στις αθλητικές δραστηριότητες, ένας σημαντικός λόγος για την χρήση των φακών επαφής στα παιδιά είναι η βελτίωση της αυτοεκτίμησής τους. Σε μία κλινική μελέτη, το 80% των γονέων συμφώνησαν ότι οι φακοί επαφής βελτίωσαν την αυτοπεποίθηση των παιδιών τους. Αυτό συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών.

4. Πότε τα παιδιά είναι έτοιμα να φορέσουν φακούς επαφής;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την χρήση φακών επαφής. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι εάν το παιδί είναι ώριμο και αρκετό συνειδητοποιημένο ώστε να φορά και να φροντίζει τους φακούς επαφής. Εάν γονείς κρίνουν ότι τα παιδιά τους τηρούν τις συνθήκες υγιεινής στην καθημερινότητάς τους, ενδοχομένως μπορεί να είναι έτοιμα για χρήση φακών επαφής. Τα κορίτσια λόγω της εφηβείας είναι πιο συνειδητοποιημένα στο να τηρούν τις συνθήκες υγιεινής από ότι τα αγόρια.

5. Ποιοι φακοί επαφής ενδείκνυνται στα παιδιά;

Οι μηνιαίοι και ημερήσιοι μαλακοί επαφής είναι κατάλληλοι για παδιά όταν ξεκινούν την χρήση φακών επαφής. Βέβαια η χρήση ημερήσιων φακών επαφής είναι καλύτεροι στα παιδιά λόγω του ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν θήκες αποθήκευσης φακών επαφής και υγρά φακών επαφής, άρα και ότι συνεπάγεται από το κίνδυνο μολύνσεων από μη καλή συντήρηση των φακών επαφής. Η ευκολία του ημερήσιου φακού επαφής που δεν χρειάζεται να καθαρίζεται και να αποθηκεύεται τον καθιστά μια εξαιρετική επιλογή για παιδιά και εφήβους.

6. Πως θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα παιδί να φορά φακούς επαφής;

Αρχικά η χρήση των φακών επαφής θα γίνεται μόνο κατά την διάρκεια κάποιας δραστηριότητας της ημέρας ή της βδομάδας (πχ. Αθλητικές δραστηριότητες). Οι φακοί επαφής θα τοποθετούνται στους οφθαλμούς πρίν την αθλητική δραστηριότητα και θα αφαιρούνται με το πέρας της δραστηριότητας, μόλις το παιδί γυρίσει στο σπίτι. Αργότερα θα αυξηθεί και η διάρκεια χρήσης τους στην διάρκεια της ημέρας, αλλά και στην διάρκεια της βδομάδας.

7. Ποιος θα μάθει στα παιδιά να χρησιμοποιούν φακούς επαφής;

Η ύπαρξη γονέα που χρησιμοποιεί φακούς επαφής σαφώς και κάνει τα πράγματα πιο εύκολα, αλλά καλύτερα τα παιδιά να τα μαθαίνουν από την αρχή σωστά από τον οπτικό ή τον οφθαλμίατρο. Οι γονείς μπορεί να μην τηρούν κατά γράμμα την καθαριότητα των φακών επαφής, αλλά τα παιδιά πρέπει από την αρχή να μάθουν το σωστό τρόπο χρήσης τους.