Εγκρήθηκε το φάρμακο Izervay (avacincaptad pegol) για την θεραπεία της Γεωγραφικής Ατροφίας δευτεροπαθως από Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Η εταιρεία Astellas Pharma Inc. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης 24 μηνών Φάσης 3 GATHER-2 (NCT04435366) σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Avacincaptad pegol (ACP) ενδουαλοειδικού διαλύματος (Izervay, Iveric Bio) για την θεραπεία της Γεωγραφικής Ατροφίας δευτεροπαθώς από Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας, σε 448 ασθενείς. Το Avacincaptad pegol είναι ένας αναστολέας του συμπληρώματος C5.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μηναία ενδουαλοειδική χορήγηση του Avacincaptad pegol, μειώνει σε βαθμό στατιστικά σημαντικό την αύξηση της Γεωγραφικής Ατροφίας σε σύγκριση με το συγκριτικό δείγμα που δεν έπαιρνε θεραπεία για 24 μήνες. Η υπερδραστηριότητα της οδού του Συμπληρώματος και της πρωτείνης C5 πιθανώς να παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην αύξηση της Γεωγραφικής Ατροφίας. Μπλοκάροντας την πρωτείνη C5, μειώνουμε την δραστηριότητα της οδού του Συμπληρώματος, που προκαλεί την εκφύλιση των κυττάρων του αμφιβληστροειδούς και δυνητικά μειώνει την εξέλιξη της Γεωγραφικής Ατροφίας.

Όσο αναφορά την ασφάλεια του φαρμάκου, διαπιστώθηκε 1 περιστατικό Ενδοφθαλμίτιδας με θετική καλλιέργεια και 1 περιστατικό με μη σημαντική ενδοφθάλμια φλεγμονή. Δεν παρατηρήθηκε περιστατικό με αποφρακτική ή μη αποφρακτική Αγγειίτιδα ή ισχαιμική νευροπάθεια.

Η συχνότητα της χοριοειδικής νεοαγγείωσης ήταν 12% στους ασθενείς που έπαιρναν θεραπεία με Avacincaptad pegol και 9% στο δείγμα ελέγχου που δεν έπαιρναν θεραπεία.

Το Avacincaptad pegol εγκρίθηκε από τον Αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων για την θεραπεία της Γεωγραφικής Ατροφίας δευτεροπαθώς από Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας και τώρα είναι υπό έλεγχο από τις ιατρικές υπηρεσίες στην Ευρώπη.

Η Γεωγραφική Ατροφία έχει μία καταστροφική επίπτωση στην καθημερινή ζωή των ασθενών και μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης. Η έγκριση του Avacincaptad pegol (IZERVAY) για την μείωση του ρυθμού εξέλιξης της Γεωγραφικής Ατροφίας είναι σημαντικό νέο στην Οφθαλμολογική κοινότητα και για τους ασθενείς μας που πάσχουν από Γεωγραφική Ατροφία.

Μασέλος Στέλιος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Ιατρείο Οφθαλμικών Φλεγμονών, Νίκαια