Κριτήρια Πρόσθιας Ραγοειδίτιδας από Κυτταρομεγαλοϊό (CMV)

1. Ύπαρξη Πρόσθιας Ραγοειδίτιδας

α. κύτταρα στον πρόσθιο θάλαμο

β. αν υπάρχουν κύτταρα στο πρόσθιο υαλώδες, θα πρέπει να υπάρχει φλεγμονή και στον πρόσθιο θάλαμο

γ. να μην υπάρχει αμφιβληστροειδίτιδα

ΚΑΙ

2. Ύπαρξη λοίμωξης από Κυτταρομεγαλοϊό (CMV) στον οφθαλμό

α. θετική PCR για Κυτταρομεγαλοϊό (CMV) από λήψη υδατοειδούς υγρού

Κριτήρια αποκλεισμού

1. Θετική ορολογική εξέταση για Σύφιλη με τη χρήση τρεπονηματικών τεστ

2. Ύπαρξη Σαρκοειδώσης (είτε ως αμφοτερόπλευρη πυλαία

λεμφαδενοπάθεια σε απεικόνιση του θώρακα είτε ως βιοψία ιστού που περιλαμβάνει μη τυροειδοποιημένα κοκκιώματα)

3. Θετική PCR από το υδατοειδές υγρό για ιό Απλού Έρπητα (HSV) ή για ιό Ανεμευλογιά-Ζωστήρα (VZV)