Συστηματική και τοπική αντιική θεραπεία για την Πρόσθια Ραγοειδίτιδα από Κυτταρομεγαλοιό (CMV)

Η υποτροπιάζουσα πρόσθια ραγοειδίτιδα σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς, μπορεί να προκληθεί από πολλά στελέχη της οικογένειας των ερπητοιών, όπως ο ιός του απλού έρπητα (HSV), ο ιός της ανεμευλογιάς-ζωστήρα (VZV), ο ιός Epstein-Barr, αλλά και ο κυτταρομεγαλοιός (CMV). O κυτταρομεγαλοιός (CMV) γενικά προκαλεί μία λανθάνουσα και ασυμπτωματική λοίμωξη στον υγιή πληθυσμό, ενώ σε ανοσοκατασταλμένους μπορεί να προκαλέσει αμφιβληστροειδίτιδα που μπορεί να απειλήσει την όραση. Ο CMV όταν προσβάλλει το πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού σε ανοσοεπαρκείς, μπορεί να προκαλέσει υποτροπιάζουσα πρόσθια ραγοειδίτιδα με κύρια χαρακτηριστικά το κόκκινο μάτι, τον πόνο, την θόλωση της όρασης. Χαρακτηριστικό σημείο της πρόσθιας ραγοειδίτιδας από CMV είναι η πολύ υψηλή ενδοφθάλμια πίεση, με τελική κατάληξη το γλαύκωμα και την ανάγκη της χειρουργικής παρέμβασης για την ρύθμιση της πίεσης και την διατήρησης της όρασης. Η διάγνωση της πρόσθιας ραγοειδίτιδας από CMV γίνεται με λήψη υγρού μέσω παρακέντησης από τον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού και εξέτασή του με PCR. Η θεραπεία περιλαμβάνει χρήση αντι-ιικών φαρμάκων είτε συστηματικά είτε τοπικά χορηγούμενα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μελέτες που να συγκρίνουν τα αντιικά φάρμακα και τον τρόπο χορήγησής τους σε πρόσθια ραγοειδίτιδα από CMV.

Αυτή την στιγμή είναι σε εξέλιξη διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, που συγκρίνει την αποτελεσματικότητα της συστηματικά χορηγούμενης από το στόμα Valganciclovir, της τοπικής χορήγησης Ganciclovir 2% για την θεραπεία πρόσθιας ραγοειδίτιδας από CMV που είναι αποδεδειγμένη με PCR. Η μελέτη είναι αναρτημένη στο ClinicalTrials.gov με κωδικό NCT03586284 ξεκίνησε 15/3/2020 και θα ολοκληρωθεί 12/2024. Συμμετέχουν 99 ασθενείς με πρόσθια ραγοειδίτιδα από CMV, που έχουν χωριστεί σε 3 ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα λάβει από το στόμα Vaganciclovir 900mg 2 φορές την ημέρα, η δεύτερη ομάδα θα λάβει τοπικά χορηγούμενη Ganciclovir 2% 6 φορές την ημέρα και η τρίτη ομάδα θα λάβει θεραπεία placibo σε χάπι και κολλύριο.

Από την κλινική μελέτη θα βγούν χρήσιμα συμπεράσματα για το ποια θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική για την πρόσθια ραγοειδίτιδα από CMV, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Συστηματική και τοπική αντιική θεραπεία για την Πρόσθια Ραγοειδίτιδα από Κυτταρομεγαλοιό (CMV)

Η υποτροπιάζουσα πρόσθια ραγοειδίτιδα σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς, μπορεί να προκληθεί από πολλά στελέχη της οικογένειας των ερπητοιών, όπως ο ιός του απλού έρπητα (HSV), ο ιός της ανεμευλογιάς-ζωστήρα (VZV), ο ιός Epstein-Barr, αλλά και ο κυτταρομεγαλοιός (CMV). O κυτταρομεγαλοιός (CMV) γενικά προκαλεί μία λανθάνουσα και ασυμπτωματική λοίμωξη στον υγιή πληθυσμό, ενώ σε ανοσοκατασταλμένους μπορεί να προκαλέσει αμφιβληστροειδίτιδα που μπορεί να απειλήσει την όραση. Ο CMV όταν προσβάλλει το πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού σε ανοσοεπαρκείς, μπορεί να προκαλέσει υποτροπιάζουσα πρόσθια ραγοειδίτιδα με κύρια χαρακτηριστικά το κόκκινο μάτι, τον πόνο, την θόλωση της όρασης. Χαρακτηριστικό σημείο της πρόσθιας ραγοειδίτιδας από CMV είναι η πολύ υψηλή ενδοφθάλμια πίεση, με τελική κατάληξη το γλαύκωμα και την ανάγκη της χειρουργικής παρέμβασης για την ρύθμιση της πίεσης και την διατήρησης της όρασης. Η διάγνωση της πρόσθιας ραγοειδίτιδας από CMV γίνεται με λήψη υγρού μέσω παρακέντησης από τον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού και εξέτασή του με PCR. Η θεραπεία περιλαμβάνει χρήση αντι-ιικών φαρμάκων είτε συστηματικά είτε τοπικά χορηγούμενα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μελέτες που να συγκρίνουν τα αντιικά φάρμακα και τον τρόπο χορήγησής τους σε πρόσθια ραγοειδίτιδα από CMV.

Αυτή την στιγμή είναι σε εξέλιξη διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, που συγκρίνει την αποτελεσματικότητα της συστηματικά χορηγούμενης από το στόμα Valganciclovir, της τοπικής χορήγησης Ganciclovir 2% για την θεραπεία πρόσθιας ραγοειδίτιδας από CMV που είναι αποδεδειγμένη με PCR. Η μελέτη είναι αναρτημένη στο ClinicalTrials.gov με κωδικό NCT03586284 ξεκίνησε 15/3/2020 και θα ολοκληρωθεί 12/2024. Συμμετέχουν 99 ασθενείς με πρόσθια ραγοειδίτιδα από CMV, που έχουν χωριστεί σε 3 ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα λάβει από το στόμα Vaganciclovir 900mg 2 φορές την ημέρα, η δεύτερη ομάδα θα λάβει τοπικά χορηγούμενη Ganciclovir 2% 6 φορές την ημέρα και η τρίτη ομάδα θα λάβει θεραπεία placibo σε χάπι και κολλύριο.

Από την κλινική μελέτη θα βγούν χρήσιμα συμπεράσματα για το ποια θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική για την πρόσθια ραγοειδίτιδα από CMV, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή κλινική πρακτική.