• Πλ. Δαβάκη 14 Νίκαια & Πέτρου Ράλλη 207 Νίκαια Τ.Κ 18454
  • Δευτ.-Τρ.-Πέμ. 9-1πμ & 4-8 μμ - Τετ. 8-11πμ & Παρ. 4-8 μμ

Νέα θεραπεία για το Οίδημα Ωχράς οφειλόμενο σε Ραγοειδίτιδα

BAUSCH + LOMB AND CLEARSIDE BIOMEDICAL ANNOUNCE FDA APPROVAL OF XIPERE™ (TRIAMCINOLONE ACETONIDE INJECTABLE SUSPENSION) FOR SUPRACHOROIDAL USE FOR THE TREATMENT OF MACULAR EDEMA ASSOCIATED WITH UVEITIS

Ο Αμερικάνικος Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (US FDA) ενέκρινε την χρήση του φαρμάκου XIPERE που περιέχει ενέσιμο εναιώρημα ακετονιδίου της Τριαμσινολόνης για ένθεση στον υπερχοριοειδικό χώρο, σε ασθενείς με οίδημα ωχράς κηλίδας οφειλόμενο σε Ραγοειδίτιδα. Το XIPERE κατασκευάσθηκε για να προσφέρει θεραπεία μέσω του υπερχοριοειδικού χώρου, και να είναι το μοναδικό που έχει πάρει τέτοια έγκριση.

More Industry News & Trends | Market Scope Injection into the suprachoroidal space. | Download Scientific Diagram

Οι 3 κλινικές μελέτες που εξέτασαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του XIPERE είναι η PEACHTREE, η MAGNOLIA, και η AZALEA. Στην μελέτη PEACHTREE συμμετείχαν 160 ασθενείς, και ο αριθμός των ασθενών που είχαν τουλάχιστον 15 γράμματα βελτίωσης στην οπτική του οξύτητα ήταν 47% στην ομάδα που χρησιμοποίησε το XIPERE σε σύγκριση με το 16% στην ομάδα ελέγχου στην 24η βδομάδα. Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική.

Με την χορήγηση του φαρμάκου στον υπερχοριοειδικό χώρο, εξασφαλίζεται υψηλή βιοδιαθεσιμότητα στο οπίσθιο ημιμόριο του οφθαλμού για την θεραπεία του Ραγοειδιτιδικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας. Επίσης έχει το πλεονέκτημα της ελάχιστης έκθεσης του προσθίου ημιμορίου στην κορτιζόνη, μειώνοντας έτσι το κίνδυνο των ανεπιθύμητων ενεργειών της, όπως είναι ο καταρράκτης, η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, και της επιδείνωσης του γλαυκώματος που μπορεί να προκληθεί από την τοπική χορήγηση κορτιζόνης είτε σε σταγόνες είτε με την μορφή ενέσεων (παραβόλβια, υποτενώνεια ή ενδουαλοειδική).

Η κυριότερη ανεπιθύμητη ενέργεια που παρατηρήθηκε στο 10% των ασθενών σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, ήταν η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και ο πόνος του οφθαλμού.

Για την χορήγηση του ακετονιδίου της τριαμσινολόνης στον υπερχοριοειδικό χώρο χρησιμοποιείται ειδικός Microinjecor που κατασκευάσθηκε από τη Clearside Biomedical Inc.

Το XIPERE θα είναι εμπορικά διαθέσιμο το πρώτο τετράμηνο του 2022.