Ραγοειδίτιδα στην παιδική ηλικία

Η ραγοειδίτιδα στα παιδιά είναι λιγότερο συχνή από ότι στους ενήλικες. Η διάγνωση και παρακολούθηση της ραγοειδίτιδας στα παιδιά είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση για τον οφθαλμίατρο. Τα παιδιά είναι συχνά χωρίς συμπτώματα είτε λόγω της αδυναμίας τους να εκφράσουν τι τα ενοχλεί, είτε λόγω της ασυμπτωματικής πορείας της νόσου. Read More Ραγοειδίτιδα στην παιδική ηλικία

Οροαρνητικές Σπονδυλοαρθροπάθειες

Η πρόσθια ραγοειδίτιδα είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ενδοφθάλμιας φλεγμονώδης νόσου. Αποτελεί περίπου τρία τέταρτα των περιπτώσεων, με ετήσιο ποσοστό εμφάνισης 8,1 νέων περιπτώσεων ανά 100.000 πληθυσμό. Read More Οροαρνητικές Σπονδυλοαρθροπάθειες

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα σχετιζόμενη με ραγοειδίτιδα

(Juvenile Idiopathic Arthritis – associated Uveitis)

Στόχος αυτού του άρθρου είναι να απαντήσει στα ερωτήματα ενός γονέα, που πριν από λίγο ενημερώθηκε από τον Παιδίατρο ή τον Ρευματολόγο ή τον Οφθαλμίατρο ότι το παιδί του μάλλον έχει Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα σχετιζόμενη με Ραγοειδίτιδα. Read More Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα σχετιζόμενη με ραγοειδίτιδα

Plaquenil και Οφθαλμός

Η Υδρόξυχλωροκίνη (Plaquenil) έχει χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια αρχικά για την θεραπεία της Ελονοσίας, και τώρα χρησιμοποιείται συχνά για την θεραπεία φλεγμονωδών νόσων όπως η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και ο Λύκος. Read More Plaquenil και Οφθαλμός

Βιολογικοί παράγοντες στην θεραπεία των οφθαλμικών φλεγμονών. Πότε και γιατί

Οι βιολογικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά για τη θεραπεία της ραγοειδίτιδας στις αρχές της δεκαετίας 1990. Οι βιολογικοί παράγοντες στοχεύουν μεμονωμένα μόρια στη φλεγμονώδη διαδικασία, προσφέροντας πιο ειδική ανοσοκαταστολή. Read More Βιολογικοί παράγοντες στην θεραπεία των οφθαλμικών φλεγμονών. Πότε και γιατί

Πανραγοειδίτιδα

Στην Πανραγοειδίτιδα η πρωτοπαθής θέση της φλεγμονής εντοπίζεται στο υδατοειδές υγρό στην υαλοειδική κοιλότητα στον Αμφιβληστροειδή ή/και στον Χοριοειδή δηλαδή η φλεγμονή εντοπίζεται σε όλο τον οφθαλμό στο πρόσθιο και στο οπίσθιο ημιμόριο. Read More Πανραγοειδίτιδα

Οπίσθια ραγοειδίτιδα

Στην Οπίσθια Ραγοειδίτιδα η πρωτοπαθής θέση της φλεγμονής εντοπίζεται στον Αμφιβληστροειδή ή/και τον και η φλεγμονή μπορεί να ταξινομηθεί σαν Χοριοειδίτιδα, Χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, Αμφιβληστροχοριοειδίτιδα, Αμφιβληστροειδίτιδα και Νευροαμφιβληστροειδίτιδα. Read More Οπίσθια ραγοειδίτιδα

Διάμεση ραγοειδίτιδα

Στην Διάμεση Ραγοειδίτιδα η πρωτοπαθής θέση της φλεγμονής εντοπίζεται στην υαλοειδική κοιλότητα και η φλεγμονή μπορεί να ταξινομηθεί σαν Pars Planitis, Οπίσθια Κυκλίτιδα και Υαλίτιδα. Read More Διάμεση ραγοειδίτιδα

Πρόσθια ραγοειδίτιδα

Στην Πρόσθια Ραγοειδίτιδα η πρωτοπαθής θέση της φλεγμονής είναι ο πρόσθιος θάλαμος και η φλεγμονή μπορεί να ταξινομηθεί σε ιρίτιδα, ιριδοκυκλίτιδα και πρόσθια κυκλίτιδα.
Η Πρόσθια Ραγοειδίτιδα είναι η πιο συχνή μορφή ραγοειδίτιδας. Το 51% των εξεταζομένων ασθενών είχαν πρόσθια ραγοειδίτιδα. Read More Πρόσθια ραγοειδίτιδα

Ραγοειδίτιδα

Ραγοειδίτιδα ορίζεται ως η φλεγμονή του ραγοειδούς χιτώνα του οφθαλμού, ο οποίος είναι ο αγγειακός χιτώνας και αποτελείται από την ίριδα, το ακτινωτό σώμα και το χοριοειδή. Read More Ραγοειδίτιδα