• Πλ. Δαβάκη 14 Νίκαια & Πέτρου Ράλλη 207 Νίκαια Τ.Κ 18454
  • Δευτ-Πεμ:9-1 πμ & 5-9 μμ, Τρ.-Παρ:5-9 μμ & Τετ:8-12 πμ

Πολυεστιακή Χοριοειδίτιδα Και Πανραγοειδίτιδα

ΗΛΙΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ: μέσος όρος 45 ετών (διακύμανση 9-69 ετών)

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ :

Καταρράκτης (31,6%)
Κυστεοειδές Οίδημα Ωχράς κηλίδας (13,6%)
Επιαμφιβληστροειδική Μεμβράνη (4,6%)

Επίπτωση Χοριοειδικής Νεοαγγείωσης: 27,7%

Αμφοτερόπλευρη Όραση <4/10: 20%

Υαλίτιδα: Παρούσα

Βλάβες: Διάμετρο 100-200μm, εντοπιζόμενες περιθηλαία, στην μέση περιφέρεια, που μπορεί να συνδυάζονται με Υπαμφιβληστοειδική Ίνωση.

Φλουαοροαγγειογραφία: Πρώιμος υποφθορισμός, και όψιμη κατακράτηση

Πορεία: Χρονία, υποτροπιάζουσα, Κυστοειδές Οίδημα Ωχράς

Ανταπόκριση στην ανοσοτροποποιητική Θεραπεία: Το 83% εμφανίζουν μείωση του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών από το οπίσθιο ημιμόριο. Μείωση του κινδύνου εμφάνισης νέων ή υποτροπιαζουσών χοριοειδικών νεοαγγειώσεων. Το 92% εμφανίζει μείωση του κινδύνου μείωσης της όρασης <1/10 στον πάσχων οφθαλμό

ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ
ΜΑΣΕΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ