Η Σύφιλη είναι μια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη νόσο, που προκαλείται από την σπειροχαίτη Treponema pallidum και μπορεί να προσβάλλει το δέρμα, την καρδιά, τα αγγεία, το κεντρικό νευρικό σύστημα, τα οστά και τα μάτια.

Η οφθαλμική Σύφιλη είναι υποκατηγορία της Νευροσύφιλης και μπορεί να προκαλέσει ραγοειδίτιδα, οπτική νευροπάθεια και άλλες καταστάσεις που μπορούν να απειλήσουν την όραση.

Μεταξύ των ασθενών με Νευροσύφιλη, η προσβολή των οφθαλμών εμφανίζεται στο 27% των ασθενών. Η πλειονότητα των ασθενών με οφθαλμική Σύφιλη έχουν οπίσθια ραγοειδίτιδα σαν την κύρια προσβολή και συνήθως προσβάλλονται και τα δύο μάτια. Η οφθαλμική Σύφιλη μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε στάδιο της Σύφιλης. Οι ασθενείς παραπονούνται για ποικίλα συμπτώματα, όπως πόνος στους οφθαλμούς, απώλεια όρασης, μυγάκια, λάμψεις, πίεση στα μάτια και φωτοφοβία. Η πανραγοειδίτιδα και η οπίσθια ραγοειδίτιδα είναι οι συχνές προσβολές της οφθαλμικής Σύφιλης, όμως μπορεί να εμφανιστεί σαν οπτική νευροπάθεια, διάμεση κερατίτιδα, πρόσθια ραγοειδίτιδα, και αμφιβληστοειδική αγγειίτιδα.

Η ανίχνευση της Σύφιλης γίνεται με ορολογικές εξετάσεις, που περιλαμβάνουν είτε θετικά μη-τρεπονηματικά τεστ (RPR ή VDRL), είτε θετικά τρεπονηματικά τεστ (FTA-Abs). Οι ασθενείς που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για οφθαλμική Σύφιλη χρήζουν νευρολογικής εξέτασης και οσφυονωτιαίας παρακέντησης για την ανεύρευση πλειοκύττωσης, αυξημένες πρωτείνες και αυξημένους τίτλους VDRL. Όσοι ασθενείς έχουν διαγνωσθεί με οφθαλμική Σύφιλη θα πρέπει να ελέγχονται για HIV καθώς και για άλλες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες παθήσεις όπως η γονόρροια και τα χλαμύδια.

Η οφθαλμική Σύφιλη θα πρέπει να θεραπεύεται σαν νευροσύφιλη με 18 – 24 εκατομμύρια μονάδες ενδοφλεβίως κρυσταλλικής πενικιλλίνης G κάθε μέρα ή 2,4 εκατομμύρια μονάδες ενδομυικώς προκαινικής πενικιλλίνης κάθε μέρα και 500mg από του στόματος Προβενεσίδη χορηγούμενη 4 φορές την ημέρα για 10-14 ημέρες.

Αν στην οσφυονωτιαία παρακέντηση εμφανιστούν πλειοκύττωση και αυξημένη συγκέντρωση πρωτεινών, τότε προτείνεται να επαναληφθεί η οσφυονωτιαία παρακέντηση σε 6 μήνες και αν ο αριθμός των κυττάρων και των πρωτεινών δεν έχει φθάσει τα φυσιολογικά επίπεδα, θα πρέπει να γίνεται επανάληψη της θεραπείας. Οι σύντροφοι των ασθενών με οφθαλμική Σύφιλη θα πρέπει να ενημερώνονται, για να υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις.