Τι είναι το φαινόμενο του Flynn;

Είναι το παράδοξο κορικό αντανακλαστικό, όπου όταν κλείνει το φως του εξεταστηρίου , ή κατά την μετάβαση από φωτοπικές σε σκοτοπικές συνθήκες,  η κόρη αρχικά συστέλλεται.

Σε ποιες καταστάσεις εμφανίζεται το φαινόμενο του Flynn;

Το φαινόμενο του Flynn παρατηρείται σε κληρονομούμενες δυστροφίες του αμφιβληστροειδούς όπως:

  1. Αχρωματοψία
  2. Συγγενής Στάσιμη Νυκταλωπία (Congenital Stationary Night Blindness)
  3. Συγγενής Αμαύρωση κατά Leber

αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε διαταραχές του οπτικού νεύρου όπως:

  1. Dominant Optic Atrophy