4 λόγοι, για τους οποίους πρέπει οι Ενδοκρινολόγοι, να ξέρουν την κατάσταση της Υγείας των Οφθαλμών των Διαβητικών ασθενών τους.

Ο Διαβήτης είναι μία πραγματική πρόκληση για τον πλανήτη. Είναι μια αναπτυσσόμενη παγκόσμια επιδημία, που προσβάλλει ηλικιακά την ομάδα του πληθυσμού που είναι στην παραγωγική φάση της. Τα νούμερα των ανθρώπων που θα προσβληθούν από Διαβήτη, αναμένετε να αυξηθούν κατά 51% μεταξύ 2019 και 2045, από 463 εκατομμύρια σε 700 εκατομμύρια. Η Παραγωγική Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια και το Διαβητικό οίδημα της ωχράς είναι δύο αιτίες που απειλούν την όραση σε ασθενείς που έχουν αναπτύξει Διαβητική αμφιβληστοειδοπάθεια. Εκτιμάται ότι παγκοσμίως υπάρχουν 20,6 εκατομμύρια διαβητικοί με Διαβητικό οίδημα ωχράς και 17,2 εκατομμύρια με Παραγωγική Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια.

Υπάρχουν 4 λόγοι, για τους οποίους οι Ενδοκρινολόγοι πρέπει να ξέρουν την κατάσταση της υγείας των οφθαλμών των Διαβητικών ασθενών τους.

Ο πρώτος λόγος, είναι το ότι η Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια είναι ο προάγγελος και άλλων διαβητικών επιπολοκών, όπως η Διαβητική Νεφροπάθεια και η Διαβητική Νευροπάθεια. Η παρουσία της στα μάτια των διαβητικών ασθενών, απαιτεί την βελτιστοποίηση του μεταβολικού έλεγχου.

Ο δεύτερος λόγος, είναι ότι η έναρξη αυστηρού γλυκαιμικού ελέγχου, που έχει σαν αποτέλεσμα την απότομη πτώση της Γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία επιδείνωση της Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας. Η αιτία αυτού του γεγονότος δεν είναι γνωστή, αλλά η γνώση της ύπαρξης Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας μπορεί να οδηγήσει τους Ενδοκρινολόγους σε πιο σταδιακή μείωση της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης προκειμένου να αποφθεχθούν αρνητικές συνέπειες για την όραση.

Ο τρίτος λόγος, είναι το ότι η παρουσία και η βαρύτητα της Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για Καρδιαγγειακή νόσο. Η Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια έχει συσχετισθεί με στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα, και καρδιαγγειακή θνησιμότητα.

Ο τέταρτος λόγος, για το οποίο είναι σημαντικό οι Ενδοκρινολόγοι να ξέρουν την κατάσταση της υγείας των Διαβητικών ασθενών, είναι το γεγονός ότι η Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί παράγοντα κινδύνου Γνωστική Δυσλειτουργία και Άνοια.

Για τους 4 παραπάνω λόγους, οι Ενδοκρινολόγοι θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους Διαβητικούς ασθενείς τους σε ετήσιο οφθαλμολογικό έλεγχος που να περιλαμβάνει βυθοσκόπηση, με σκοπό την ανίχνευση ευρημάτων Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας.