Τι καινούργιο μας δείχνει η μελέτη της εμφάνισης Ραγοειδίτιδας σε παιδιά με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα, μετά από 18 χρόνια παρακολούθησης

Η Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα είναι μία χρόνια ρευματική νόσος που προσβάλει παιδιά και εφήβους κάτω της ηλικίας των 16 ετών. Η Ραγοειδίτιδα είναι η πιο συχνή εξω-αρθρική εκδήλωση αυτής της νόσου. Η συχνότητα εμφάνισης Ραγοειδίτιδας στην Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα διαφέρει μεταξύ των διαφόρων μελετών, όμως φαίνετε να κυμαίνεται μεταξύ 10-15%. Η χρόνια πρόσθια ραγοειδίτιδα είναι η πιο συχνή μορφή ραγοειδίτιδας που εμφανίζουν τα παιδιά με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Εξαιτίας της ασυμπτωματικής φύσης της νόσου όσον αφορά τους οφθαλμούς, όλα τα παιδιά με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε Οφθαλμολογικό έλεγχο. Η πρώιμη αναγνώριση της Ραγοειδίτιδας και η έγκαιρη έναρξη θεραπείας αποτελούν τα δύο πιο σημαντικά σημεία στην πρόληψη των επιπλοκών που μπορούν να οδηγήσουν στην μείωση της όρασης και σε μερικές περιπτώσεις και στην τύφλωση.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το γυναικείο φύλο, η μικρή ηλικία έναρξης Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας, η ολιγοαρθρική μορφή της Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας, η παρουσία αντιπυρηνικών αντισωμάτων και η παρουσία HLA B27, αποτελούν παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη Ραγοειδίτιδας σε παιδιά με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Οι παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη επιπλοκών σε παιδιά με Ραγοειδίτιδα είναι τα ανδρικό φύλο, η έναρξη Ραγοειδίτιδας πριν την Αρθρίτιδα, το μικρό διάστημα μεταξύ της έναρξης Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας και της εμφάνισης Ραγοειδίτιδας και η παρουσία επιπλοκών νωρίς στην πορεία της νόσου. Στην μελέτη 38,8% των ασθενών με Ραγοειδίτιδα ανάπτυξε τουλάχιστον μία οφθαλμική επιπλοκή στην διάρκεια των 18 χρόνων παρακολούθησης. Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει τις επιπλοκές και την συχνότητά τους στην παραπάνω μελέτη:

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι καινούργιο έχει να μας παρουσιάσει αυτή η μελέτη, είναι ότι σε αντίθεση με άλλες μελέτες όπου η Ραγοειδίτιδα σπάνια εμφανίζεται 7 χρόνια μετά την έναρξη της Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας, η συγκεκριμένη μελέτη από την Σκανδιναβικές χώρες δείχνει ότι υπάρχει ένα ποσοστό 2,8% των ασθενών με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα που θα εμφανίσουν Ραγοειδίτιδα μετά από 8 χρόνια παρακολούθησης. Στο αποτέλεσμα αυτό βοήθησε η επί 18 χρόνια παρακολούθηση των ασθενών με Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα. Η συνέχιση της οφθαλμολογικής παρακολούθησης και μετά τα 7-8 χρόνια από την έναρξη της νόσου είναι σημαντική, αφού η ραγοειδίτιδα είναι ασυμπτωματική. Η μελέτη προτείνει την συνέχιση της παρακολούθησης και μετά την προτεινόμενη από τα εγκεκριμένα προγράμματα παρακολούθησης, για να εντοπίσουν την καθυστερημένη έναρξη Ραγοειδίτιδας. Στην μελέτη το 8,3% των ασθενών εμφάνιση Ραγοειδίτιδα πριν την εμφάνιση της Νεανικής Ιδιοπαθούς Αρθρίτιδας, ενώ το 80% των ασθενών εμφάνισαν Ραγοειδίτιδα μέσα σε 4 χρόνια από την έναρξη της νόσου.