Η Μυωπία είναι η πιο συχνή οφθαλμική διαταραχή παγκοσμίως, με εξαιρετικά ιδιαίτερη επίπτωση στην Ανατολική Ασία. Η επίπτωση της Μυωπίας και της υψηλής Μυωπίας, που ορίζεται ως το διαθλαστικό σφάλμα μεγαλύτερο από -6 διοπτρίες  αυξάνεται και εκτιμάται ότι θα προσβάλλει το 50% και το 10% αντίστοιχα του παγκόσμιου πληθυσμού το 2025. Η υψηλή Μυωπία σχετίζεται με μεγάλη αύξηση της αξονικού μήκους του οφθαλμού που μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές που μπορούν να απειλήσουν την όραση, όπως οι αιμορραγίες στην ωχρά, αποκολλήσεις αμφιβληστροειδούς, καταρράκτης και γλαύκωμα. Για να μειώσουμε την πρόοδο της Μυωπίας, χαμηλές συγκεντρώσεις σταγόνων Ατροπίνης έχουν χρησιμοποιηθεί σαν θεραπεία.

Στην μελέτη “Low-Concentration Atropine for Myopia Progression Study” (LAMP),  εξέτασαν την επίδραση των συγκεντρώσεων Ατροπίνης 0,05%, 0,025%, 0,01% και της ομάδας ελέγχου στο κυκλοπληγικό Σφαιρικό ισοδύναμο, στο Αξονικό μήκος του οφθαλμού, στην Καμπυλότητα του Κερατοειδούς, στο βάθος του προσθίου θαλάμου, στον Κερατοειδικό αστιγματισμό και στην δύναμη του φακού.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η χρήση Ατροπίνης σε οποιαδήποτε συγκέντρωση  δεν έχει καμία επίδραση στον Κερατοειδικό Αστιγματισμό και στην δύναμη του φακού. Η αντι-Μυωπική δράση της Ατροπίνης στηρίζεται στην μείωση της αύξησης του Αξονικού μήκους του οφθαλμού.

 

Αναλυτικά:

Αλλαγές στο Αξονικό μήκος σε 1 έτος

Ατροπίνη 0,05%                        0,20 +- 0,25mm

Ατροπίνη 0,025%                      0,29 +- 0,20mm

Ατροπίνη 0,01%                         0,36 +- 0,29mm

Ομάδα Ελέγχου                          0,41 +- 0,22mm

 

Αύξηση του Αξονικού μήκους

Ατροπίνη 0,05%                         -0,27 +- 0,61 διοπτρίες

Ατροπίνη 0,025%                       -0,46 +- 0,45 διοπτρίες

Ατροπίνη 0,01%                         -0,59 +- 0,61 διοπτρίες

Ομάδα Ελέγχου                          -0,81 +- 0,53 διοπτρίες

 

 

Σφαιρικό ισοδύναμο               Αξονικό μήκος

Ατροπίνη 0,01%                  μείωση 27%                         μείωση 12%

Ατροπίνη 0,025%               μείωση 43%                          μείωση 29%

Ατροπίνη 0,05%                  μείωση 67%                         μείωση 51%

 

Παρόλο το γεγονός ότι η μελέτη αναλύει τα αποτελέσματα του 1ου έτους χρήση της Ατροπίνης στην εξέλιξη της Μυωπίας και αυτό το μικρό χρονικό όριο της μελέτης αποτελεί περιοριστικό παράγοντα, η μελέτη καταδεικνύει ότι η θετική επίδραση των χαμηλών συγκεντρώσεων Ατροπίνης στην εξέλιξη της Μυωπίας οφείλεται στην μείωση της αύξησης του Αξονικού μήκους του οφθαλμού. Θεωρητικά, η μη αύξηση του αξονικού μήκους μπορεί να μειώσει την πιθανότητα των επιπλοκών μιας υψηλής Μυωπίας (αιμορραγία ωχράς κηλίδας, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, καταρράκτης, γλαύκωμα).