Πρόσκληση για συμμετοχή σαν σχολιαστής στην ενότητα των Φλεγμονών στο ΟΦΘΑΛΜΟΡΑΜΑ 2022, που είναι η ετήσια βιβλιογραφική οφθαλμολογική ενημέρωση της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας και θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 στο Πολεμικό Μοουσείο.

SCIENTIFIC_PROGRAM