• Πλ. Δαβάκη 14 Νίκαια & Πέτρου Ράλλη 207 Νίκαια Τ.Κ 18454
  • Δευτ.-Τρ.-Πέμ. 9-1πμ & 4-8 μμ - Τετ. 8-11πμ & Παρ. 4-8 μμ

Σχέση Οξέoς Εμφράγματος του Μυοκαρδίου και χρήσης Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών Φαρμάκων

Ο κίνδυνος εμφάνισης οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου αυξάνεται αξιοσημείωτα μετά από χρήση από του στόματος μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για μία βδομάδα ή περισσότερο, σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal (BMJ 2017;357:1909). Η πιθανότητα κινδύνου για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σχετιζόνταν με την ποσότητα και την διάρκεια της χρήσης των μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και ήταν υψηλότατη κατά την διάρκεια του πρώτου μήνα της θεραπείας. Με χρήση περισσότερη του ενός μήνα, ο κίνδυνος για εμφάνιση εμφράγματος του μυοκαρδίου δεν φάνηκε να ήταν μεγαλύτερος από την χρήση μικρότερης διάρκειας. Ο κίνδυνος οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου με τον εκλεκτικό COX-2 αναστολέα celecoxib ήταν παρόμοιος με τους παραδοσιακούς μη-εκλεκτικούς αναστολείς και μικρότερος από αυτόν της rofecoxib. Σαν υψηλές δόσεις μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών φαρμάκων θεωρούνται celecoxib>200mg, diclofenac>100mg, iburofen>1200mg και naprosyn>750mg. Η μετά-ανάλυση που διενεργήθηκε σε μελέτες από τις Ευρωπαικές και

Καναδικές βάσεις δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης για την συσχέτιση του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου και της χρήσης των μη Συεροειδών Αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, κατέγραψε 61460 επεισόδια εμφράγματος σε 446763 ασθενείς.

Για μας τους οφθαλμίατρους που ασχολούμαστε με τις φλεγμονές του οφθαλμού μια τέτοια μετα-ανάλυση και ιδιαίτερα με υψηλό αριθμό ασθενών (446763) δημιουργεί προβληματισμό. Ένα από τα εφόδιά μας για την θεραπεία των Ραγοειδίτιδων και γενικότερα για την θεραπεία των φλεγμονωδών παθήσεων του οφθαλμού (π.χ Σκληρίτιδα) είναι και τα μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η πιθανότητα για έμφραγμα μυοκαρδίου αυξάνεται από την 1η βδομάδα χρήσης των μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και μεγιστοποιείται μέχρι τον 1ο μήνα χρήσης με υψηλές δόσεις οι γιατροί που θα χρειαστεί να συνταγογραφήσουν μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη φάρμακα θα πρέπει να ζυγίσουν τα ωφέλη και τους ενδεχόμενους κινδύνους από την χρήση τους πριν ξεκινήσουν την θεραπεία, ιδιαίτερα αν πρέπει να χρησιμοποιήσουν υψηλές δόσεις.