Νέα από τη βιβλιογραφία

Πρόσκληση  από την Ελληνική Εταιρεία για την μελέτη των οφθαλμικών φλεγμονών και λοιμώξεων για να συμμετέχω σαν ομιλητής  με θέμα "Σαρκοείδωση - ο κύριος μιμητής" στο 17ο Διεθνές Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών στο Βερολίνο που πραγματοποιήθηκε από 6-9 Σεπτεμβρίου 2023.
Πρόσκληση για Συμμετοχή στο 4o Cretan Hands Ophthalmology που θα διεξαχθεί 7-9 Οκτωβρίου 2022 στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο στογγυλό τραπέζι των Φλεγμονών του Οφθαλμού με συνομιλητές τους Μαρκομιχελάκη Ν. και Ανδρούδη Σ.
Πρόσκληση για συμμετοχή στο 55ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο 2022 που θα διεξαχθεί 19-21 Μαίου 2022 στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Palace στην Θεσσαλονική ως ομιλητής στην στρογγυλή τράπεζα για τις φλεγμονές με τίτλο "to treat or not to treat" και συντονιστές τους Μαρκομιχελάκη Ν. και Τρανό Π. και ομιλητές τους Κουτσούκη Χ. και Μαλάμο Π.